Davet Mektubu


Sayın meslektaşlarımız ve ilgililer,

19-22 Ekim 2017 tarihleri arasında Samsun’da düzenleyecek olduğumuz. 3. Klinik Nörobilim Kursumuza sizleri davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Bu seneki kurs başlığımızı ‘’ Nöromodülasyon: Sinir sistemi hastalıklarının tedavisinde yükselen yıldız’’ olarak belirledik.  Kursumuz; Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Maastricht Üniversitesi ve Avrupa Nörolojik Bilimler Yüksekokulu’nun ortak çabalarıyla düzenlenmektedir ve Uluslararası Parkinson ve Hareket Bozuklukları Derneği tarafından onaylanmış bir kurstur.

Sağlık hizmetlerindeki gelişmeler sayesinde bugün daha uzun bir hayat sürebiliyoruz. Bu durum, nörolojik hastalıkların görülme sıklığında artışı da beraberinde getirmiş durumda. Dünya Sağlık Örgütü Parkinson Hastalığı gibi nörodejeneratif hastalıkların, ayrıca ağrı ve inkontinans gibi rahatsızlıkların önümüzdeki zaman diliminde artacağını öngörmekte. Maalesef, ilaç sektöründe yakın geçmişte sağlanan gelişmelerin ve buluşların bu hastalıkların tedavisinde beklenen katkıyı yeterince sağlayamadığını da söylemeliyiz. Nöromodülasyon alanındaki gelişmeler yukarıda saydığımız rahatsızlıkların bazısı için etkinliğini çoktan kanıtlamış durumda, bazısı için de  umut verici diyebiliriz.

Nöromodülasyon uygulamaları, klinik nörobilimin bir diğer alanı olan psikiyatrik hastalıkların tedavisinde de  her geçen gün artan bir etkiye sahip. Özellikle Tourette Sendromu ve obsesif kompülsif bozuklukta derin beyin stimülasyonu uygulamaları hastaların yaşam kalitesini önemli ölçüde düzeltebilmekte. Diğer psikiyatrik hastalıklar içinse nöromodülasyon uygulamalarının rolü şimdilik çok berrak değil. Yine nöromodülasyon uygulamaları için günümüzde ve yakın gelecekte adaptif sistemlerden akıllı donanım ve yazılım programı opsiyonlarına, ışık ve nanopartikül tabanlı tedavi yöntemlerine kadar çok geniş bir yelpazede gelişmeler oluyor ve olmaya da devam edecek.

Kursumuzda, Nörolojik, Psikiyatrik ve duysal hastalıklar için nöromodülasyon alanındaki en güncel ve en gelişmiş tedavi yöntemlerini yeni geliştirilen deneysel yaklaşımlarla da kombine ederek hep birlikte tartışacağız. Bilimsel ve klinik olarak cezbedici bir program sunarak nöromodülasyon alanında en son yapılan arastırma sonuçlarını ve en yeni konseptleri tartısmak için aktif bir platform olusturmayı umuyoruz.

Sizi Samsun’da ağırlamaktan büyük mutluluk duyacağız.

Saygılarımızla

Dr. PhD. Ersoy Kocabıçak Dr. PhD. Yasin Temel
Organizasyon Komitesi Başkanı Organizasyon Komitesi Başkanı
Kurs Direktörü Kurs Direktörü

 Copyright @ 2017 Klinik Nörobilim Kursu LookUs & Online Makale